არეალი
English

ადმინისტრაციული მოდული

მოდული, რომელში შესვლაც შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან. იგი ასრულებს სასტუმროსთვის საჭირო
ყველა საოპერაციო ამოცანას: ჯავშანი, გაყიდვა, გაუქმება, კლიენტის გადაყვანა სხვა ნომერში, დამატებითი დანახარჯების
მიბმას ნომერზე, ინვოისის შექმნას, გადახდის დადასრურებას. თქვენ შეგეძლებათ ცვალოთ ფასები ნებისმიერი თქვენთვის
სასურველი პირობებით. განაახლოთ ინფორმაცია სასტუმროზე, ნომრებზე. შეავსოთ დეტალური ფორმები კლიენტებზე და შეინახოთ იგი
მომავალში სანახავად. მოდული იძლევა საშუალებას ნახოთ გაყიდვები არხების მიხედვით,
შეამოწმოთ სასტუმროს აქტიური და პასიური პერიოდები. შეადაროთ გაყიდვის არხების ეფექტურობა.

რეზერვაციის პერიოდი, მისი სტატუსი და ავტორი
ოთახის ამჟამინდელი მდგომარეობა და მისი განახლება
კონკრეტული რეზერვაციის ზუსტი პერიოდი და დღეების რაოდენობა
გადამხდელი მონაცემების მითითება. იქნება ეს კომპანია თუ ფიზიკური პირი
ინვოისის დეტალების ნახვა და მისი ამობეჭდვა
ნომრების მართვა ფასების დაწესება, ნომრის დაჯავშნა, სტატუსის განხლება, რეგიტრაცია და ყველა სხვა საოპერაციო ამოცანა.
სტუმრების ინფორმაცია სტუმრების ინფორმაციის შევსება, შენახვა, მომავლში ბაზების გადამოწმება თქვენს ხელთ მუდმივ რეჟიმში იქნება.
რეპორტები ფინანსური, კომერციული, ადმინისტრაციული მონაცემების პერიოდებზე შემოწმება და შედარება.
დოკუმენტაციის მენეჯმენტი ინვოისების, ჯავშნის დასტურების, სტუმრების სარეგისტრაციო ფორმების პირდაპირ სისტემიდან დაგენერირება და ბეჭდვა.
მულტიენოვანი
მულტიენოვანი
სისტემას აქვს სამენოვანი სრულად გამართული ფუნქციონალი. თქვენ შეგიძლიათ ადმინისტრირება ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე
ფოტოგალერეა
ფოტოგალერეა
თვქენი განახლებული ფოტოები ავტომატურად წავა ყველა გაყიდვის არხში
ფასების მართვა
ფასების მართვა
მაქსიმალურად მოქნილი სისტემა ფასებზე. შეგიძლიათ განაახლოთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავი სიხშირით, ფასები ავტომატურად განახლდება ყველგან
თანამშრომლები
თანამშრომლები
თანამშრომლების პროფილების მართვა სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლის დამატება და მათთვის მხოლოდ შესაბამისი ფუნქციების გააქტიურება
გაზარდე შენი გაყიდევბი 20%-ით
არავითარი კონტრაქტი, ვალდებულება ან გადასახადი. ცადე უფასოდ
ცადე უფასოდ