არეალი
English

პროდუქტები

დაუსვით თქვენ თავს კითხვები:
შესაძლებელია თქვენი სასტუმრო იმართებოდეს უფრო ოპტიმალურად?
გქონიათ სურვილი ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან გენახათ მიმდინარე შედეგები? გინდათ რომ მართოთ სასტუმროს
ოპერაციები მოქნილი სისტემით? გინდათ ცვალოთ ფასები, ინფორმაციები, ვიზუალური მასალა სწრაფად? გინდათ გაამარტივოთ
დოკუმენტების მენეჯმენტი? გსურთ გქონდეთ თქვენივე კლიენტების ელექტრონული ბაზა დანაკარგების გარეშე? გსურთ გქონდეთ
სტატისტიკა და აკონტროლოთ დინამიკა? გსურთ ყოველთვის შეგეძლოთ ნახოთ გაყიდვები და შეადაროთ იგი ნებისმიერ
პერიოდს? გაინტერესებთ თქვენთვის ყველაზე მომგებიანი გაყიდვის არხები ციფრებში სწრაფად? გინდათ რომ თქვენს
პოტენციურ კლიენტებს მიაწოდოთ სწრაფად განახლებადი და ზუსტი ინფორმაცია ყველგან სადაც ის თავად ეძებს? გსურთ ყველა გაყიდვის არხის ჩართვა? გინდათ რომ ამ არხებზე ინფორმაცია ავტომატურად იცვლებოდეს თავისუფალ ნომრებზე, ფასებზე და ვიზუალურ მასალაზე?
თუ ამ კითხვებზე პასუხი დადებითია “არეალი” გთავაზობთ იმას, რაც თქვენ გჭირდებათ.
ადმინისტრაციული მოდული
სისტემაში შესვლა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან. იგი ასრულებს სასტუმროსთვის საჭირო ყველა საოპერაციო ამოცანას.
ცადე
საიტი / ბუქინგის მოდული
არ აქვს მნიშვნელობა რომელ არხს იყენებს თქვენი სასტუმრო კომუნიკაციისთვის. იქნება ეს თქვენი კუთვნილი ვებ გვერდი, მობილური აპლიკაცია თუ ფეისბუქი
ცადე
ონლაინ ჯავშნების მოდული
ამ მოდულს არ სჭირდება ადმინისტრაციული მართვა. სისტემაში ჩართვით, თქვენი სასტუმრო მოხვდება ყველა იმ არხში სადაც ინტეგრირებულია უკვე თავად სისტემა.
ცადე
გაზარდე შენი გაყიდევბი 20%-ით
არავითარი კონტრაქტი, ვალდებულება ან გადასახადი. ცადე უფასოდ
ცადე უფასოდ